MAZURY

Home / MAZURY

MAZURY, – Krajobraz Mazur jest bardzo urozmaicony.

Wyniosłe wzgórza o dużych spadach i kamieniste doliny, rynnowe wydłużenia i rozległe niecki licznych jezior powstały na skutek ruchów lądolodu skandynawskiego, który kilkakrotnie wycofywał się i powracał na ten obszar.

Wynikiem jego „niezdecydowania” są wzgórza moreny czołowej, mające kształt wałów równoległych do czoła lodowca.

Między wzgórzami moreny czołowej powstawały wąskie i długie jeziora rynnowe. Cofający się bardziej równomiernie lodowiec pozostawiał za sobą równiny i niecki moreny dennej, gdzie powstawały torfowiska, bagna i duże, płytkie jeziora z licznymi półwyspami, wysepkami i zatokami.

We wczesnym średniowieczu całe pojezierze pokrywały nieprzebyte knieje.

Na skutek osadnictwa powierzchnia puszczy znacznie się skurczyła. Ale i tak, nie tylko pod względem powierzchni wód i liczby jezior, ale i zalesienia terenu, Mazury przewyższają inne regiony kraju.
Najcenniejsze fragmenty puszcz są chronione w kilku parkach krajobrazowych i w parku narodowym